Home Begin hier … Disclaimer

Disclaimer

by Tina

De informatie verstrekt via deze website, www.tinasrawalklinediet.com en via e-mail tinasrawalkalinediet@gmail.com is gebaseerd op heel veel onderzoek, studie en mijn persoonlijke ervaringen met rauw, hoog rauw en alkalisch dieet. De recepten, technieken en adviezen volgt u uit vrije keus en uit u eigen overtuiging. De hier aanwezige informatie is niet bedoeld als vervanging van medisch advies of medische behandelingen.  Als je op zoek bent naar een diagnose of behandeling adviseer ik je om contact op te nemen met een zorgeverlener of arts.  Ook bij het starten van een nieuw dieet, vast, sport programma of  supplementen kuur. Geen enkele informatie en beeldmateriaal mag zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar, Tina Redder, worden gekopieerd, gedeeld, of op een andere manier worden gereproduceerd, elektronisch of mechanisch.

Copyright Tina Redder, https://www.tinaredder.com